On the occasion of the 30th anniversary of the Vort’n Vis Kim Lefevre has constructed a few podcasts (only in Dutch unfortunately) on the early days of the Vort’n Vis and its association:

* Trailer

* Vort’n Vis Origin Story

Midden jaren ’80. Enkele tieners zoeken een ruimte om te repeteren met hun bandjes maar worden overal buitengezet. Ze ontmoeten Jan Claus, een iets oudere punk die hen wil helpen en tegelijkertijd een vrijplaats wil creëren in hun thuisstad, wat niet zo simpel is in het oerconservatieve Ieper… /// Mid 80s. A few teenagers are looking for a place to rehearse with their bands but are refused everywhere. They meet Jan Claus, a slightly older punk who wants to help out while at the same time trying to create some kind of sanctuary in their hometown, which wasn’t that simple in the ultra-conservative Ypres …

* Leed [the annual alternative festival in September]

Het is juni ’89 in Ieper. Op de Kiekenmarkt is een bouwvallig voormalig burgercafé de uitvalsbasis geworden van een bende jonge punks. Ze hebben nu niet enkel hun repetitieruimte maar ook een café inclusief publiek. En zelfs een naam. De Vort’n Vis. Jan Claus kan nu eindelijk zijn droom om in Ieper een autonome vrijplaats te creëeren waar maken. Ze vliegen er meteen in en organiseren van eerste keer een festival, het Leedfestival. Maar dat was buiten het stadsbestuur en de politie gerekend. /// June ’89 in Ypres. On the Kiekenmarkt, a dilapidated former popular pub has become the base of a gang of young punks. Now they not only have their rehearsal-room but also a pub, including an audience. There’s even a name. The Vort’n Vis. Finally Jan Claus can realize his dream of creating an autonomous sanctuary in Ypres. They immediately get started and organize a fest (the Leed Festival) for the first time. But that didn’t take the city-council and the police into account.

* De Zwitsers! [The Swiss!]

Het eerste turbulente jaar van de Vort’n Vis is achter de rug en hun Leed festival blijkt een succes. De café trekt een zeer bijzonder allegaartje van lokaal publiek maar voor de bands die in de Vort’n worden geprogrammeerd komen mensen van heinde en verre. Veel mensen herinneren zich nog legendarische shows en ook de zanger van ‘Green Day’ krijgt in deze aflevering een cameo. De Vort’n trekt ook nieuwe vrijwilligers aan, waaronder een van de organisators van de inmiddels ter ziele gegane Smurfpunx. Er zijn ook twee spijtige voorvallen die nog steeds een diepe indruk nalaten op de mensen die er toen bij waren. /// The first turbulent year of the Vort’n Vis is over and their Leed festival proves to be a success. The pub attracts a very special local mix but people come from far and wide for the bands that are programmed in the Vort’n. Many people still remember legendary shows and the singer of ‘Green Day’ also gets a cameo in this episode. The Vort’n also attracts new volunteers, including one of the organisers of the by then defunct Smurfpunx. There are also two unfortunate incidents that leave a deep impression on the people who were there at the time.

* Sojamelkjes [Soy-milk]

De jaren ’90 was de populairste periode van de Vort’n Vis, zelfs tot in Japan toe kregen ze een soort cultstatus in de Hardcore en Punk. Dat was niet enkel door hun zeer succesvolle Leedfestival, maar ook door een tweede festival: Hardcore ’92. Dit bracht een nieuwe scene naar de Vort’n: de Straight Edge. Hun cleane levensstijl was eventjes wennen voor de Crusties en Punks die tot dan toe de Vortn bevolkten en dat zorgde soms voor ongemakkelijke confrontaties. /// The 90s were the most popular period for the Vort’n Vis; even in places like Japan it developped some kind of cult-status in the hardcore & punk scene. Not only because of the very successful Leed-festival but also because of the other (summer) fest: Hardcore ’92. That brought a new scene to the Vort’n: Straight Edge. Their clean lifestyle was something to get used to for the crusties and punks that had populated the Vort’n until then, and that caused some uncomfortable confrontations.

* Eigen Baas [Boss in Your Own House]

De brouwer wil het gebouw op de Kiekenmarkt voor veel te veel geld verkopen en de Vort’n Vis-ers staan op straat. Ze vinden een pand aan de Sint-Jacobsstraat en kunnen daar een deal sluiten om het te huren. Het gebouw is ideaal qua ligging en heeft zelfs een zaal! Na de verhuis raakt de werking wat in het slop maar er komt nieuw, enthousiast bloed binnen die de boel weer op gang trekt (Bert, Jeroen en Sander). /// The brewer wants to sell the building on the Kiekenmarkt for far too much money and the Vort’n Vis people find themselves on the street. They hit upon a building in the Sint-Jacobsstraat and are able to close a deal to rent it. The building is ideal in terms of location and even has a room that can serve as a venue! After the move, the operation falls a bit into a mess but new, enthusiastic volunteers come in to get things going again (Bert, Jeroen and Sander).

* Tijdelijke Autonome Zone [Temporary Autonomous Zone]

Met een gebouw dat samenhangt met een metalen harnas hebben de Vort’n Vis-ers niet veel keuze, alles moet plat en heropgebouwd. En daarvoor hebben ze twee dingen nodig: geld en vrijwilligers. En beiden zijn schaars. Nieuwe medewerker Siebe is zijn carrière nog maar begonnen in de Vort’n en hij moet al verhuizen. Omdat de Vort’n hun werking niet wil stilleggen krijgen ze van de brouwer een ander pand toegewezen aan de Diksmuidseweg in Ieper. Hun Tijdelijke Autonome Zone, het TAZ. Het pand is een voormalig rendez-vous huis en is naar goede gewoonte een versleten krot. Vooral het zaaltje waar er optredens werden gedaan werd geroemd om zijn mini-afmetingen. Intussen breekt de zwaarste periode in de hele geschiedenis van de Vort’n aan… /// A building held together with a metal armour: the Vort’n people don’t too much choice, everything had to be torn down and rebuilt. And to be able to do that they need two things: money and volunteers. And both are scarce. New collaborator Siebe has just started his ‘career’ in the Vort’n and already has to move. Because the Vort’n does not want to stop their ‘operations’, the brewer gives them another building (on the Diksmuidseweg in Ieper). Their Temporary Autonomous Zone, the TAZ. The building is a former ‘rendez-vous’ house and, as usual, a worn-out shack. Especially the room where the concerts were happening had minute dimensions. In the mean time, the toughest period in the entire history of the Vort’n is coming…

* DIY verdomme! [DIY dammit!]

Door het werk en de benefieten van de vele vrijwilligers staat het er, het nieuwe gebouw. Het is een zware periode geweest maar het blijkt nog maar eens: You just can’t kill de Vort’n Vis. De eerste fase van de verbouwingen zijn afgerond, alles om de werking terug te kunnen opstarten en nu komt de tweede fase, de zaal, repetitieruimtes, kunstateliers,… En de ‘shitworkers’ kijken erop terug en beseffen nu pas wat ze allemaal hebben gerealiseerd en dat bijna allemaal DIY verdomme! /// Thanks to the work and benefits of the many volunteers, the new building is a fact. It has been a tough period but once again it shows : You just can’t kill the Vort’n Vis. The first phase of the renovations has been completed, everything is in place to be able to restart the operations and now comes the second phase, the venue, rehearsal-spaces, art-studios,… And the ‘shitworkers’ look back and realize now they’ve accomplished and almost all in a DIY manner damn it!

* Siempre Vort’n Vis!

De allerlaatste aflevering van de saga van de Vort’n Vis want het verhaal is verteld. De Vort’n staat er, na dertig jaar, nog steeds en zal hopelijk altijd een plaats kunnen bieden aan mensen die in de mainstream hun ding niet vinden. Alle verhalen zijn verteld, maar ik wou jullie nog een bonus-aflevering geven. Deze bestaat uit twee delen: Ik vroeg aan iedereen die aan het woord is geweest doorheen de podcast wat zij denken over de toekomst van de Vort’n. Zal het blijven voortbestaan? En in welke hoedanigheid? Het tweede deel is een verslag van ons 30-jarig verjaardagsfeest: het tweedaagse festival. Het zal zijn alsof je er bij was! Ofwel was je erbij en kan je het zo nog eens herbeleven. /// The very last episode of the Vort’n Vis saga. the story is told. The Vort’n is still there, after thirty years, and hopefully will always be (cap)able to offer space to people who don’t find their thing in the mainstream. All stories have been told but we wanted to give people this bonus episode. It consists of two parts… I asked everyone who has shared their thoughts what they think about the future of the Vort’n. Will it continue to exist? And in what capacity? The second part is a report of our 30th birthday party: a two-day festival. It will be as if you were there! Or you were there and you can relive it again…

TO BE CONTINUED …

Advertisements

The third day of the 10 year anniversary weekend of the Vort’n Vis: 99-06-25&26&27 10 years Vort’n Vis

‘Shai Hulud’ (“hardcore with progressive metal influences”) were originally from Pompano Beach, Florida. The line-up of the band changed quite a few times… The people that signed the V.V. guestbook here were Matt Fletcher (originally guitar, but then moved on to bass) & Andrew Gormley (drums; ex ‘Rorschach’) (plus Matt Haraway (?) & Lauren (Gormley ???); probably friends). Matt(hew) Fox was playing guitar and Dave Silber bass, I assume. Damien Moyal, Steve(n) Kleisath (drums) and Chad Gilbert (vocals) had quit the band. The www mentions Matt Fletcher filled in as singer until Geert van der Velde joined the band to do vocals during the tour. In June 1999, the band recorded a cover of Fearless Vampire Killers for a ‘Bad Brains’ tribute-compilation.

‘Intensity’, from Malmö/Lund played “fast, intense old-school HC à la Minor Threat”: Jonas Nilsson (guitar; later Mathias Blixtberg & Andy Dahlström, both also ‘Satanic Surfers’), Rodrigo Alfaro (vocals; also ‘Satanic Surfers’; founder of the Putrid Filth Conspiracy label), Kristoffer Lind (bass), Simon Ricci (drums; replaced by Tommas Svendsen late ‘99). At that time they had 2 10” albums our on Bad Taste recs (The label where Jonas & Rordrigo helped out – Bought And Sold (1996) & Wash Off The Lies (1998).), and a 7” – Battered Soul- on Putrid Filth Conspiracy.

‘Hebriana’, from Merksplas, were described as an emo/post-HC band with references to ‘Reiziger’. Earlier on they had a punkrock band going called ‘Sidewinder’. The guys in the band were Stijn Colson (guitar), Sven Hoskens (bass/vocals; later in ‘Confuse The Cat’ with Geert Plessers from ‘Kosjer D’/‘Reiziger’), Peter Bols (drums) & Vaast Colson (guitar/vocals). They did a split-7” with ‘Leiah’ (from Sweden) ‎on Genet recs in1999.

‘Clouded’, a metal-core band from Kontich/Antwerp, were: Björn Van Loy (bass), Jeroen Verelst (vocals), Serch Carriere (drums; later ‘The Setup’, also toured with ‘Liar’ in 2006, replacing Bert Guillemont) and Wout Bosschaert (guitar). Their 7” Inheritance was released by Genet recs in 1998. They’d already played on the festivals (97-08 & 98-08)

‘Alignment’ was labeled as H8000 but I believe they were from the Deinze-area and Vincent ‘Pit’ Maes (‘Instinct’) was involved… The guestbook mentions Ringo (guitar), Kristof and Liselotte…

Brob

I didn’t play with ‘Shai Hulud’… Actually have never played with them in Europe.

Damien Moyal

I never drummed for ‘Shai Hulud’ overseas, so I had already left the band prior to this show.

Steve Kleisath

I joined ‘Intensity’ on drums in 1999. My first show with them was in December ‘99. I loved that band, one of the best HC/punk bands around at the time in Europe. And I ended up joining them! I haven’t played with them at the Vort’n Vis though. But I attended the festival the year they played there. [‘97] I have a lot of great photos of that.

Tommas Svendsen, ‘Intensity’

I just did vocals during the very first show of ‘Alignment, in Harelbeke (I believe).

Vincent ‘Pit’ Maes

excerpts from the V.V. guestbook:

additions wellcome!…

The second day of the 10 year anniversary weekend of the Vort’n Vis: 99-06-25&26&27 10 years Vort’n Vis. This was the day there were no bands of Bruno VdV’s label playing but where 2 bands from Kortrijk’s indie-scene around The Pit’s (a place that started organising gigs almost at the same time of the V.V.) were asked to perform. It happened from time to time that people from the Pit’s exhibited their talents here; see: The Pit’s aficionados performing @ Vort’n Vis

‘Faroutski’ (from the Kortrijk area) had played at the Vort’n Vis before (95-06-18). They called their music punkrock’n’roll and stated they were “a DIY band in the tradition of old punk-bands”. They released their material on their own Funarchy label (previously Rocklabyrinth recs). The band consisted of people of the scene around the Pit’s (small rock/indie venue): Geert ‘Barney’ Blomme (drums), ‘Kyvie’ Johan Dekyvere (guitar) and Rine Amelynck (bass).

‘The Lovehandles’ were Greet Tanghe (drums & vocals), Annette ‘Unwanted’ Declercq (guitar & vocals) and Rine Amelynck (bass & vocals). On the flyer here dubbed as “the ‘L7 from West-Flanders”. Nowadays Annette & Rine play “punky rock‘n’roll” in the band ‘Unwanted Tattoo’ (with Rine’s partner ‘Barney’ on drums).

Brob

I’m Johan’s brother; I used to play in ‘ErsatzNoise’, ‘D.M.H.’ [‘Dallas Memorial Hospital’; with Rine singing], ‘The Valentine Girls’ [also with Rine], ‘Wij Stinken’ [= “we stink”] and ‘Wij Klutsers’ [= “us dumbfucks”; with ‘Barney’] myself; bands with ‘Bowy’ (Dirk Bouwens [Pit’s co-founder])… I remember a gig somewhere in Ieper (several bands) a long time ago (before ‘Faroutski’) with ‘Bowy’, ‘Barney’ and a drummer – but I don’t think the Vort’n Vis even existed then…

Luc Dekyvere

Can’t remember anything about this concert but I know we played some other time in the pub too with ‘The Lovehandles’…

‘Barney’

excerpts from the V.V. guestbook:

additions wellcome!…

This was the first day of the 10 year anniversary weekend of the Vort’n Vis: 99-06-25&26&27 10 years Vort’n Vis

‘Shank’ from Glasgow played super-fast screaming HC/thrash; influenced by ‘Half Off’ & ‘Stupids’: John ‘Wurzel’ Burridge (vocals), Jamie ‘Lamberta’ Thomson (guitar), Jason Boyce (drums; ex ‘Stretchheads’, also ‘Scatha’), Andrew Nolan a.k.a. ‘Andy Stick’ (bass & vocals; ex ‘Ebola’, also ‘Sawn Off’). At the time of this concert they had 2 split-7”s out: with ‘Minute Manifesto‎’ (on Nick Loaring’s Enslaved recs, 1998) and with ‘Scalplock’ (Retribution, 1999). Recordings for the 7” with ‘Unholy Grave’ were just finished. Andy once described their music as follows: “We just rip off old Boston and Japanese bands, dropped the tune to B, speed shit up, slow shit down, chuck in a few cheesy breakdowns…” (he didn’t like the term powerviolence).

Andrew Nolan tells me ‘Hernandez’ were Simon Henderson (vocals, guitar, keyboards; ex ‘Curll’; lives in NY), Derek Brown/Sexton (bass, vocals, keyboards; nowadays in ‘Headless Kross’) and ‘Hoppy’ (drums). They were touring with ‘Shank’…

‘Standing 8’ “sounds like ‘The Locust’…” it said on the flyer. This hardcore band from was Pickering, Ontario (Canada): Jesse Frederick Keeler (guitar/vocals), Sean Chamberlain (guitar/vocals), Mark Wallis (drums) & Robin Young (keyboards). They had a (self-titled) 7” out and a split-10” (1998) with ‘This Robot Kills’. The latter was released on Bates recs (that also released the 7” by ‘8 Days Of Nothing’). Scott Henderson became the band’s singer right before their European tour.

‘8 Days Of Nothing’ … “A legendary punk band in Sweden; formed by 4 friends in Gislaved in the spring of 1997. During 3 years they played about 100 shows (including 3 European tours) and released 2 records. The last show was at Kråkenäsryd festival in August 2000.”. Their 7” was entitled The Next Thing That Happened Was A Mind-Mangling Explosion Of Noise & Light, and they did also a 10” (split with ‘Die Kosmo Gesellschaft’). Members of the band were: Daniel ‘Fagge’ Fagerström (guitar), Henrik Grevesmühl (vocals), Janne Hanhela (drums) and Pär Fridholm (bass; Reinforced zine). Their music was described as emo/screamo. The flyer states “ex ‘End In Sight’ (guitarist Janne) (who played at the V.V. 95-08-20)…

One of the many times ‘Lifecycle played at the Vort’n Vis… A couple of months after this (99-08-01) Lieve Goemaere interviewed the band for her zine Ugly Duckling; present there were Sofie Vantomme (vocals), Steve Noyelle (guitar), Karel Deweerdt (guitar), bassist Peter Leuwers & drummer Vincent Tetaert. So I’m guessing that was the line-up here…

Brob

At the show, someone randomly asked if they could play The Trooper by ‘Iron Maiden’ (I think that’s what they said) on my bass in front of everyone as I was setting up. I told them no and they looked really disappointed. Being the person I was back then I told them to get off stage and stop wasting everyone’s time.

The Canadian band that played had a guitarist (Jesse) that went on to be one half of the mildly famous ‘Death From Above’ (bass and drums rock band). They were doing this vaguely ‘The Locust’ inspired thing (i.e. not wearing punk uniforms and having keyboards) and I remember enjoying them live and liked hanging out with them and the Swedes after the show.

‘Hernandez’ were 3 good friends of ours from Glasgow that we took on tour; they were good touring partners, unfortunately nothing ever really came of that band. They played a sort of heavy post-emo but that was probably a few years too early to be fully understood and appreciated by people at the time. ‘Disaffect’s drummer IB was driving. He was a friend of all of ours, bandmate of Jason and co-worker of ‘Wurzel’.

Just before the show started a guy dressed as Jesus Christ (complete with a giant crucifix he was carrying) dramatically dragged himself on stage, said a few words in Flemish, then threw his crucifix to the ground and left. I have no idea what that was about and he didn’t seem to be a part of the event or Vort’n Vis. I may have a photo of him somewhere…

Andrew Nolan (survivalist-deathcult.blogspot)

It was a pretty fun night so I have some good memories of it. But whether anyone else will agree, I can’t say…

Jamie Thomson, ‘Shank’ guitarist

This is what I remember about that show. Fish-shaped construction-paper beer-tickets, playing hacky-sack [circle-kicking with a crocheted foot’ball’] in the courtyard, a guy dressed like Jesus interrupted ‘8 Days Of Nothing’, and half of ‘Standing 8’ went to cause shit at the rival jock bar across the street and ‘Shank’s lead-singer said to me in a thick Glasgow accent “There’s now’t to come of that but tears.”…

‘Standing 8’ relaxing in the Vort’n Vis courtyard

It was our 2nd last show on our 27 day tour that was set up by Johan Lagerlöf and his label Bates recs. We toured for 2½ weeks with ‘8 Days Of Nothing’ from Gislaved. I remember that the space was nice, with a small stage and a little bar. We had fun before the show, hanging out with the friendly staff and the guys from the other bands in the courtyard. There was an audience of around 30 I think which was good for an unknown Canadian band. ‘Shank’ played a heavy set, as did ‘8 Days’ excluding the part where they were interrupted by a random guy dressed like Jesus.

Scott Henderson, ‘Standing 8’ vocalist

excerpts from the V.V. guestbook:

‘Lifecycle’ (Steve, Peter, Sofie) & crew (Brecht ?, Aline Noyelle)

additions wellcome!…

This was a benefit for an Indonesian study-project Kakak Asuh. “1.000 BeF (25 Euro) enables 1 kid to go to school for 1 year!”

Brob

I organised a couple of concerts like this, I think. [Actually this was the second in a row of 3; see 93-02-21 & 95-03-25] A friend of mine worked in Indonesia back then, and supported the project…

Sacha Baelen

‘Sarcasm’ (see also 93-11-07) was a crust-punk band from Leicester with ‘Mr Wanky’ Mark Gardener (vocals; played in ‘Extreme Noise Terror’ for a while), ‘Brillo Brilleaux’ (drums), Paul Reynolds (bass) & Colin Bennett (who had replaced guitarist Ben a.k.a. ‘Bené von Bastard’ by then I believe). Mr Wanky was also guitarist and vocalist for British punkrockers ‘The Wankys’, and he runs Noise Punk recs. The years before this they put out a couple of 7”s: Your Funeral My Party (on the Brazilian label Rotthenness recs, 91) & The Lowest Form Of Wit (on Neil Robinson’s Tribal War recs, 92). There was also a split-tape with the Japanese ‘C.F.U.D.L.’ (tracks from ‘Sarcasm’s unreleased second demo recorded in ‘91). They also did a few tapes for Polish labels: Mist Of Confusion (on Daniel Winiarek’s Demonstracja tapes, ‘93) & Demo I + Live (Kassandra promotion). In ’95 Brave New World was recorded (with Mark, Paul, Leigh & ‘Brillo’; released on a label from Paris) and Pawel Rzóska put the split-7” with ‘Sanctus Iuda’ out on his label Scream recs.

‘Sarcasm’ (photos by Wim De Leersnijder) [#2: local Pedro trying out vocals]

‘Rood Arch’ (an ‘emo’ band from Duncerque/Lille): Tomoy (ex ‘Scraps’) played bass, there was a second bassist Fred (ex ‘6 Feet Over’), and Pierre Anne (ex ‘6 Feet Over’ & ‘Scraps) played drums and sung. This was their first appearance here. Living just across the border they would be back a couple of times (94-11-19 & 95-12-03).

‘FingerPrint’, considered as one of the first socalled screamo bands, but the guys – Nicolas Fisseau (vocals), Christophe Mora (guitar), Thomas Guillanton (bass; also ‘Jasemine’ / ‘Ananda’) and Jérome Bessout (drums; also ‘Jasemine’) – didn’t want that label. They had played a few times at the V.V. before (93-05-22 & 93-09-17). In October ’93 they recorded their 7” We May Be Brothers.

Our mate Henk Loobuyck interviewed them for (the Vort’n Vis zine) Fifi #1 and there they informed us that 2 of them had been playing in a band called ‘Spicy Trick’ before. They mentioned ‘Downcast’, ‘Heroin’, ‘Still Life’, ‘Rorschach’, ‘Ivich’ & ‘Age’ as influences.

‘Undone’ an emo band with attention for DIY and politics from the Paris suburbs, were: Christophe Mora (drums; Stonehenge recs & distro), Stéphane ‘Scholl’ Brochier (guitar, Kleines Mädchen distro), Stéphane ‘Stu’ Joly (bass & vocals; later ‘Ananda) and Sullivan ‘Sully’ Chédanne (vocals). When Christophe contacted me to distribute ‘Undone’s their stuff, he described their music as a mix of ‘Downcast’ and ‘Neurosis’… Their 1st (untitled) EP was out on Christophe’s label Stonehenge recs (recorded end of ’93). They’d recorded a demo earlier with Renaud Mary as drummer. Right before this gig they’d also recorded for the split-EP with ‘Shatter The Myth’… They would be back here a few times (94-08-21 / 95-09-15 / 95-12-03) and I published an interview with the band in Tilt! #8.

Brob

Guillaume Caouissin was the bassist of ‘Shatter The Myth’ and ‘Sea Shepherd’. He was the ‘driver’ for ‘FingerPrint’ and ‘Undone’…so he always hung out with us… He lives in Peru [Brob: I think he’s in Ethiopia now.].

Christophe Mora

Christophe intends to re-issue the ‘Undone’ discography on his label. ‘Sully’ lives in Australia (and has a child, I think). ‘Stu’ has played in a (rather metal) band, ‘Carmina’, some time…

At that time, the Vort’n Vis was really an unavoidable place, with its festivals (e.g. Leed), where everyone met up. I think it’s there that I have my best gigs. Practically every band passed by. It was madness! My biggest regret is that I missed ‘Born Against’ and ‘Nausea’! We had no place like that in France. And the punk-scene was still a lot of ‘rock’…

Here’s a live video of ‘Undone’ (not at the V.V.): part 1 & part 2.

Steph Brochier

excerpts from the V.V. guestbook:

additions wellcome!…

The flyer indicates this one was organised by Frederic Plets (guitarist of ‘Retaliate’) & Bert Hoofd (guitarist of ‘One Outta Six’, ‘All My Sins’, …)

‘Kingpin’ formed in the summer of 1998 when: Sim Meerseman (guitar; also ‘Spirit Of Youth’), ‘Vinnie’ Vincent Merveillie (drums; singer of ‘Spirit Of Youth), Clovis ‘Vez’ Segers (bass; ‘Natural Order’, ‘Congress’) & Pedro Fioen (guitar, ex ‘Spineless’) started jamming. Joost Noyelle (‘Congress’/ ‘Liar) joined the band, doing vocals. They played “groovy and catchy New York HC” (references to ‘Cro-Mags’, ‘Leeway’, etc.). In 2000 they recorded a 5-song demo. Their first gig was at the GoodLife Fest in July 2000. They also played at the IeperFest in 2001. Hans Verbeke released the Bad Habits Die Hard 10” on his label Pyrorex (2002).

‘187’ (or One Eight Seven; from Ingelmunster / Meulebeke) played “deathcore”. Kathy Verhelle (vocals; later replaced by a guy called Nico), Steve Vanhoutte (bass; later vocals for ‘All My Sins’), Wesley Gielen (drums), Steven De Backer (guitar) & ‘Rumme’ Rumminick Vanluchene (guitar). Some of their tracks were recorded live at the Animal Truth Benefit Festival in Eeklo (98-02-22). They did a demo in 1999. Some of them are currently still active in ‘Rock Stovrie’, a (hard) rock cover band, quite popular in Flanders. Kathy & ‘Lenny’ Wouter Cael (‘Sektor’) had a project going called ‘Edge Of Life’ for which they used a drum-computer. Kathy’s brother Geoffrey Verhelle (vocalist of ‘Retaliate’) was also involved.

‘Retaliate’ (from the Ieper area) started out early 2000 (first gig @ V.V. on 2000-08-17) and played brutal metal-core (“a mix of ‘Merauder’, ‘Hatebreed’ & ‘Bolt Thrower’). The members were: Frederik ‘Freddy’ Vanhee (bass; ex ‘D.S.A.’), Geoffrey Verhelle (vocals), Thomas Allegaert (vocals), Nico ‘Sientje’ Sinnaeve (drums; ex ‘D.S.A.’), Nick Rebry (guitar) & Frederik Plets (guitar). They released a demo-tape entitled W.A.R. in the summer of 2000. In 2002 they did a split with ‘Outcast’: Hate Injected (DHM recs).

‘Outcast’ (from Gullegem, the Kortrijk area) started out as “a heavy NY-styled mosh-band”. Later on they took a different singer and played death-metal; also dubbed as “deathcore” or “tuff guy hardcore death-metal mosh” (They “used to be an all straight-edge band”.). They played the V.V. already on 98-04-26. Around this time the people in the band were Tim Vanglabeke & Wesley Bral (guitar), Nick Vanglabeke (drums), Nico Degroote (bass) and ‘Gerre’ (vocals; quit halfway ’99; replaced by Pieter Vanham and Gerrit Van Horebeek who sang for the band briefly). They featured on a 3-way split, entitled Sweets For My Sweet: Chapter I (that was released on Lowlife recs in 2000). Their style “changed from NYHC to more death-metal influenced grind”.

‘Striker’ had aslo played the V.V. previously (98-04-11 & 99-11-27). They consisted of Laurent ‘Lorre’ Peene (vocals; ex ‘Sorehead, R.I.P.), ‘Gerre’ Gerald Goedhart (guitar; later guitarist of ‘Core of Anger’), ‘Tomme’ Tom Bordeaux (guitar; later ‘One Outta Six’ & ‘The Boss’), PJ Vandamme (bass; later guitarist of ‘Retaliate’ & ‘Outcast’) & David ‘Terre’ Termote (drums). They released a demo entitled High Hopes For Nothing in 1999.

‘Kalashnikov’ was a “H8000 metalcore” band from Diksmuide. They had played at the V.V. before (99-11-27). Thijs Plovie played guitar, Dave Willaert was the bassist, Tom Verheecke sang and Bart Gouwy hit the drums.

No idea about ‘Legacy’…

Brob

‘Legacy’ [“Göteburg influenced metalcore”] were the band of mates of Thomas Allegaert; from Ledegem I believe…

Nico Sinnaeve, ‘Retaliate’ drummer

We played the V.V. a few times with ‘Outcast’ (in the barn – with a striptease – and in the pub). Also with ‘Whatever It Takes’ later on. And I set up a few gigs myself aswell.

Pieter Vanham, ‘Outcast’

We still have a video of us playing here… I remember that our vocalist at the time (Nico) had to perform a small bodyslam on a totally pissed guy (a Vort’n Vis regular) that was constantly annoying – wanted to grab the mike and that sort of stuff. A bit of a sad story. I believe he died shortly after…

Our first line-up was with Nico Degroote on bass (who later also played for ‘Whatever It Takes’). We switched vocalist and bassists a couple of times, also had a few second guitarists. Nico, Nick and myself were already doing things in ‘95 but the name ‘Outcast’ (We wanted to sound different from the H8000 bands.) came into existence in ‘97 when Nick bought his drumkit (before he was hitting pots & pans), then we started doing shows. We were the first to play slow beatdown in West-Flanders; because of the evolution of Nick’s drum-style we sounded more and more extreme, and the speed went up, the breakdowns stayed. We’ve never been an outspokenly SxE band – we wanted to be different from the rest of the scene – but we were for a while and then SoberMind wanted to release our material. All of a sudden there were Xs next to our name (not what we’d planned). Nico wrote some lyrics and one was about SxE but we’ve never been militant about it. But we’ve always been veggie.

Our first V.V. show was in ’97 (NOT 97-06-27), upstairs in the rehearsal-room with ‘D.S.A.’, ‘Spineless’ & ‘Firsetone’ – the complete Kortrijk ‘chapter’. I believe it was a Sunday in October ’97 for the birthday of ‘D.S.A.’s Freddy & Sientje; shortly after we became good friends with them (we did a show in Gullegem together)… We did a first demo in ’97, for Esophagus recs (Sven ‘Aborted’ [De Caluwe]). The second was is ’99 (who was planned to be released on SoberMind). Then Gerrit left and we got another singer (Nico Ruysbergh), what made us sound even more extreme. After we did that thing on Lowlife (2000) everybody but myself & Nick quit. Enter Pieter and Gerrit Van Horebeek. They both sounded good so we couldn’t choose. That’s when we did that ‘striptease’ show and after that Gerrit Van Hoorebeek left…

Interesting perhaps: the band ‘Retaliate’ from Ieper is named after our demo Total Retaliation…

Tim Vanglabeke, ‘Outcast’

About a year after our first appearance we played at the Vort’n Vis again. During our performance ‘Lorre’ set the place on fire and at one timepoint there were so many people on stage that we ended up playing in front of the stage.

Thijs Plovie, ‘Kalashnikov’ guitarist

excerpts from the V.V. guestbook:

additions wellcome!…

Not sure how this one really came about but the bands were mentioned in the V.V. notes. That night the bar was attended by Davy Bauwen, Tim Denutte, Steph Quintens, Christophe Deconinck & Karel Willemyns). It was probably one of the last shows before the end of the Vort’n Vis at the Kiekenmarkt

As I wrote before (2000-11-11) ‘Edgecrusher’ was a band that rehearsed in the Vort’n Vis. There’s also a guestbook-entry by them on 2000-04-22. Their vocalist was Davy Bauwen, a V.V. ‘shitworker’ (volunteer) that organised quite a few gigs there. They also wrote something in the guestbook on 2000-04-22… They played “melodic death-metal”. Besides Davy, there was Isaac Delahaye (guitar; also singer in ‘Panopticum’), Jo Decaesteker (guitar), Nico ‘Sientje’ Sinnaeve (drums; replaced by Karel Willemyns and then Arian Van Weesenbeek), Frederik ‘Freddy’ Vanhee (bass; replaced by Thijs Lanoye). ‘Freddy’ & ‘Sientje were both ex ‘D.S.A.’ and also played in ‘Retaliate’. The first ‘Edgecrusher’ demo Damnatio Memoriae (recorded by Michael ‘Link’ Maes) was out for a while and their second demo Impressions Of Mankind (2002), was with Michael ‘Link’ Maes on drums.

No idea who and where from ‘Modilia’ and ‘Cradle Of Dismission’ were…

Brob

I still have quite some photographic material of shows; I was always in the background taking pics. I also have some video-recordings of Vort’n Vis shows. I lack the time to get all that sorted… Some day, I suppose?…

Davy ‘nachtthoth’ Bauwen (co-organiser of the Ieperfest, vocalist of ‘Edgecrusher’)

I believe I wasn’t in the band anymore then. I was too much of a HC drummer. The others wanted pure metal. That’s when I decided to start ‘Retaliate’…

Nico ‘Sientje’ Sinnaeve

I don’t recall that much from this period (especially the recordings of the first demo are a blank – perhaps because I hate studios). I do know that ‘Edegcrusher’ began with ‘Siene’ and myself who started jamming with Jo. It was the intention to do something à la ‘All Out War’ but soon it turned out a lot more ‘metal’ than originally planned. Davy joined and after him Isaac. We did some shows and Davy plus myself organised a lot around that time. ‘Edegcrusher’s music was very technical. If I’m not mistaken we covered ‘Death’ and ‘At The Gates’… (Not sure about the last.) That was the reason why I quit and concentrated on ‘Retaliate’. Those technicalities were nothing for me: I wanted to go crazy on stage in stead of staring at the frets of my guitar. We combined the 2 bands for a while but the moment ‘Retaliate’ started to go well, ‘Siene’ and myself said thanks but no thanks.

I remember that Isaac also played in ‘Panopticum’ and in ‘Forcible’ but I’ve no clue about those other two bands.

Frederik Vanhee